கோவிட் -19 தகவல்

துரதிர்ஷ்டவசமாக COVID-19 கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக பெற்றோர்கள் பிரதான பள்ளி கட்டிடத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். தொலைபேசி அழைப்பு அல்லது மின்னஞ்சல் வழியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும். நீங்கள் புரிந்து கொண்டதற்கு நன்றி.

COVID-19 STATEMENT

கோவிட் -19 தொற்றுநோய் முழுவதும் அனைத்து கல்வித் துறை (டி.எஃப்.இ) மற்றும் பொது சுகாதார இங்கிலாந்து (பி.எச்.இ) ஆலோசனைகளையும் ஸ்வேல் அகாடமி டிரஸ்ட் பின்பற்றுகிறது.

அனைத்து அறக்கட்டளை பள்ளிகளும் ஊழியர்கள், அறக்கட்டளை தலைவர்கள், ஆளும் குழுக்கள் மற்றும் தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகளுடன் நெருக்கமான ஆலோசனையுடன் கடுமையான இடர் மதிப்பீட்டு செயல்முறைகளை மேற்கொண்டுள்ளன. வழிகாட்டுதல் மாற்றங்களாக எங்கள் விரிவான மதிப்பீடுகள் தொடர்ந்து மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.

அடையாளம் காணப்பட்ட அபாயங்களை நிர்வகிப்பதற்கும், நமது குழந்தைகள், ஊழியர்கள் மற்றும் குடும்பங்களின் உடல்நலம், பாதுகாப்பு மற்றும் நல்வாழ்வைப் பாதுகாப்பதற்கும் கிடைக்கக்கூடிய வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் அனைத்து பள்ளிகளும் பல பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளன. இந்த நடவடிக்கைகள் DfE வழிகாட்டுதலால் ஆதரிக்கப்படுகின்றன மற்றும் அவை முதன்மையாக ஐந்து அத்தியாவசிய நடவடிக்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை:

Ill நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் வீட்டில் தங்க வேண்டிய தேவை

Hand வலுவான கை மற்றும் சுவாச சுகாதாரம்

· மேம்பட்ட துப்புரவு ஏற்பாடுகள்

N என்ஹெச்எஸ் டெஸ்ட் மற்றும் ட்ரேஸுடன் செயலில் ஈடுபடுவது

Possible தொடர்புகளை எவ்வாறு குறைப்பது மற்றும் முடிந்தவரை பள்ளியில் இருப்பவர்களிடையே தூரத்தை அதிகரிப்பது மற்றும் குறைப்பது பற்றிய முறையான கருத்தாய்வு

மாசுபடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் நியாயமான முறையில் நடைமுறையில் உள்ளன

இடர் மதிப்பீட்டு அணுகுமுறை அல்லது குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்க விரும்பினால், மேலும் தகவலுக்கு பள்ளி அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.

under the mask.JPG

உணர்வுகள் உள்ளே

a book for children.JPG

குழந்தைகளுக்கான புத்தகம்